Weekendesk

2020, covid, toerisme tot stilstand, weet je nog?

Uiteindelijk slaagde Weekendesk erin zijn verkeer in Wallonië (campagnegebied) met 40% te doen toenemen, terwijl zijn andere markten instortten.

Dankzij een prestatiegerichte deal met de media kon het project tegen lagere kosten en met beperkte risico’s van start gaan. Wilt u meer weten over prestatiegerichte deals? Neem contact met ons op voor meer informatie!